Gia sư kế toán

Gia su kế toán trưởng

tim gia su gioi ke toan

hoc ke toan tai nha

TÌM GIA SƯ KẾ TOÁN

Hotline: 090 333 1985 - 09 87 87 0217

Chủ Nhật, 22 tháng 6, 2014

Mẫu sổ sách kế toán


Liên hệ: 090 333 1985 - 0987 87 0217

Nhận gia sư tại nhà tại các quận:

Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9, Q10, Q11, Q12,Tân Bình,Tân Phú, Bình Tân, Bình Chánh, Phú Nhuận, Gò Vấp, Bình Thạnh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè, Bình Dương, Đồng Nai, Biên Hòa.

Mẫu Sổ Sách Kế Toán Trên Excel

Danh mục các loại mẫu sổ sách kế toán trên Excel:

NHẬT KÝ: Mẫu sổ sách kế toán trên excel

Nhật ký chung
Bảng phân bổ TK 142
Bảng phân bổ TK 242
Bảng Khấu hao TSCĐ 214
Sổ quỹ
Sổ tiền gửi Ngân hàng
Sổ tổng hợp công nợ Phải thu TK 131
Sổ tổng hợp công nợ Phải trả TK 331
Bảng cân đối số phát sinh Tài khoản tháng

KHO:

Danh mục hàng hóa
Bảng kê Phiếu nhập kho
Bảng kê Phiếu xuất kho
Bảng tổng hợp Nhập - Xuất - Tồn
Danh mục ngày tháng
Bảng phân bổ chi phí mua hàngBÁO CÁO TÀI CHÍNH - THUẾ:

Bảng cân đối số phát sinh TK năm
Bảng cân đối kế toán (Mẫu B-01/DNN)
Báo cáo Kết quả kinh doanh (Mẫu B-02/DNN)
Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ (Mẫu B-03/DNN)
Bản thuyết minh báo cáo tài chính (Mẫu B-09/DNN)
Tờ khai quyết toán thuế TNDN (Mẫu 03/TNDN)
Phụ lục 03-1A/TNDN (BCKQKD)
Phụ lục 03-2A/TNDN (Chuyển lỗ)

Tải Mẫu sổ sách về tại đây:
( có 2 quyết định đều đã có số liệu để kế toán dễ tham khảo )

Mẫu sổ sách kế toán trên Excel 

Gia sư Tài Năng trẻ - Dạy kèm môn kế toán tại nhà cho các bạn đã đi làm cần bổ sung kiến thức để đảm bảo chất lượng làm việc và hiểu sâu hơn về công việc. 
Liên hệ: Cô Mượt 090 333 1985 - 0987 87 0217
Like This Article ? :