Gia sư kế toán

Gia su kế toán trưởng

tim gia su gioi ke toan

hoc ke toan tai nha

TÌM GIA SƯ KẾ TOÁN

Hotline: 090 333 1985 - 09 87 87 0217

Thứ Hai, 15 tháng 12, 2014

Lịch nộp thuế năm
HOTLINE: 090 333 1985 - 09 87 87 0217 CÔ MƯỢT

Thời hạn nộp thuế và các báo cáo thuế năm 2013
Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2013 có miêu tả chi tiết các báo cáo thực hiện trong năm 2013, có thể giúp các bạn học viên giảm thiểu các sơ sót và chi phí nộp phạt không đáng trong việc chậm nộp, nộp thiếu không đáng các báo cáo thuế... 


Tháng 1 năm 2013

Ngày 10
·         Thuế môn bài năm 2013
·         Tờ khai thuế Môn bài
Áp dụng cho những đối tượng doanh nghiệp sau:
-          Hoạt động trở lại sau thời gian tạm ngừng
-          Thay đổi vế vốn
-          Thay đổi cơ quan quản lý thuế

Ngày 20
·         Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 12/2012
·         Các loại thuế phát sinh trong tháng 12/2012
·         Báo cáo sử dụng hóa đơn quý IV năm 2012
·         Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN quý IV năm 2012

Ngày
30
·         Tờ khai Thuế TNCN Quý IV/2012
Thuế TNCN quý IV/2012

Ngày
31
·         Tờ khai thuế TNDN tạm tính Quý IV/2012
·         Thuế TNDN tạm tính quý IV/2012

Tháng 2 năm 2013

Ngày 20
·         Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 1/2012
·         Các loại thuế phát sinh trong tháng 1/2013
Hoãn nộp thuế GTGT phát sinh tháng 1/2013 đến ngày 20/08/2013 đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ

Tháng 3 năm 2013

Ngày 20
·         Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 2/2013
·         Các loại thuế phát sinh trong tháng 2/2013

Ngày
30
·         Báo cáo tài chính năm 2012
·         Báo cáo quyết toán thuế TNDN năm 2012
Báo cáo quyết toán thuế TNCN năm 2012

Tháng 4 năm 2013

Ngày 20
Báo cáo thuế:
·         Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 3/2013
·         Báo cáo sử dụng hóa đơn quý I năm 2013
Thuế:
·         Các loại thuế phát sinh trong tháng 3/2013
·         Thuế GTGT tháng 6/2012
·         Thuế TNDN tạm tính Quý I/2013: hoãn nộp đến 30/10/2013 đối với doanh nghiệp

Ngày
30
·         Tờ khai Thuế TNCN Quý I/2013
·         Thuế TNCN  Quý I/2013
·         Tờ khai thuế TNDN tạm tính Quý I/2013

Tháng 5 năm 2013

Ngày 20
·         Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 4/2013
·         Các loại thuế phát sinh trong tháng 4/2013

Tháng 6 năm 2013
Ngày 20
·         Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 5/2013
·         Các loại thuế phát sinh trong tháng 5/2013
Tháng 7 năm 2013
Ngày 20
·         Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 6/2013
·         Các loại thuế phát sinh trong tháng 6/2013
·         Báo cáo sử dụng hóa đơn quý II/2013
·         Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN quý II/2013
Ngày
30
·         Tờ khai Thuế TNCN Quý II/2013
·         Thuế TNCN  Quý II/2013
·         Tờ khai thuế TNDN tạm tính Quý II/2013
·         Thuế TNDN tạm tính Quý II/2013 được giãn nộp đến 30/10/2013
Tháng 8 năm 2013
Ngày 20
·         Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 7/2013
·         Các loại thuế phát sinh trong tháng 7/2013
·         Thuế GTGT tháng 1/2013
Tháng 9 năm 2013
Ngày 20
·         Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 8/2013
·         Các loại thuế phát sinh trong tháng 8/2013
·         Thuế GTGT tháng 2/2013
Tháng 10 năm 2013
Ngày 20
·         Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 9/2013
·         Các loại thuế phát sinh trong tháng 9/2013
·         Báo cáo sử dụng hóa đơn quý III/2013
·         Báo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN quý III/2013
·         Thuế GTGT tháng 3/2013
Ngày
30
·         Tờ khai Thuế TNCN Quý III/2013
·         Thuế TNCN  Quý III/2013
·         Tờ khai thuế TNDN tạm tính Quý III/2013
·         Thuế TNDN tạm tính Quý III/2013
·         Hạn nộp thuế TNDN tạm tính Quý I, Quý II năm 2013 với doanh nghiệp vừa và nhỏ
Tháng 11 năm 2013
Ngày 20
·         Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 10/2013
·         Các loại thuế phát sinh trong tháng 10/2013
Tháng 12 năm 2013
Ngày 20
·         Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 11/2013
·         Các loại thuế phát sinh trong tháng 11/2013
Tháng 1 năm 2014
Ngày 10
·         Thuế môn bài năm 2014
·         Tờ khai thuế Môn bài
Áp dụng cho những đối tượng doanh nghiệp sau:
-          Hoạt động trở lại sau thời gian tạm ngừng
-          Thay đổi vế vốn
-          Thay đổi cơ quan quản lý thuế
Ngày 20
·         Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 12/2013
·         Các loại thuế phát sinh trong tháng 12/2013
·         Báo cáo sử dụng hóa đơn quý IV/2013
·         Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN quý IV/2013
Ngày
30
·         Tờ khai Thuế TNCN Quý IV/2013
·         Thuế TNCN quý IV/2013
Ngày
31
·         Tờ khai thuế TNDN tạm tính Quý IV/2013
·         Thuế TNDN tạm tính Quý IV/20
Tháng 2 năm 2014
Ngày 20
·         Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 1/2014
·         Các loại thuế phát sinh trong tháng 1/2014
Tháng 3 năm 2014
Ngày 20
·         Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 2/2014
·         Các loại thuế phát sinh trong tháng 2/2014
Ngày
30
·         Báo cáo tài chính năm 2013
·         Báo cáo quyết toán thuế TNDN năm 2013
·         Báo cáo quyết toán thuế TNCN năm 2013
·         Thuế TNDN năm 2013
·         Thuế TNCN năm 2013


Like This Article ? :