Gia sư kế toán

Gia su kế toán trưởng

tim gia su gioi ke toan

hoc ke toan tai nha

TÌM GIA SƯ KẾ TOÁN

Hotline: 090 333 1985 - 09 87 87 0217

Thứ Hai, 7 tháng 4, 2014

Gia sư kế toán phòng bán vé máy bay


1/ Các công việc cần làm của 1 kế toán phòng vé máy bay:

Nhập dữ liệu bán vé hàng ngày

Theo dõi và đối chiếu công nợ phải thu, phải trả

Thanh toán và ghi nhận chi phí

 Làm các báo cáo tài chính, thuế của Phòng vé máy bay

Theo dõi hoa hồng tại phòng vé

Cách xuất hóa đơn vé máy bay nội địa và hóa đơn vé máy bay quốc tế (ví thuế suất 2 loại này khác nhau)

Hướng dẫn cách kê khai và quyết toán thuế theo đặc thu nghiệp vụ của ngành này


2/ Giải quyết vấn đề chung của các bạn khi gặp khó khăn lĩnh vực kế toán thuế phòng vé máy bay như:

Công ty mình làm đại lý bán vé máy bay cho công ty khác.hưởng hoa hồng bán vé. Mình phải hạch toán và báo cáo thuế như thế nào?

Ứng dụng phần mềm Excel,  phần mềm kế toán trong theo dõi công nợ, hoa hồng, doanh thu, chi phí và kê khai quyết toán thuế tại phòng vé

Lập các quy trình xuất bán vé và thu tiền


Xây dựng các quy trình hủy, chuyển vé, hoàn vé, đổi chặn tại phòng vé.


Tư VẤN GIA SƯ KẾ TOÁN TẠI NHÀ

TRUNG TÂM GIA SƯ TÀI NĂNG TRẺ


Tell: 090 333 1985 - 09 87 87 0217 cô Mượt

Like This Article ? :