Gia sư kế toán

Gia su kế toán trưởng

tim gia su gioi ke toan

hoc ke toan tai nha

TÌM GIA SƯ KẾ TOÁN

Hotline: 090 333 1985 - 09 87 87 0217

Thứ Bảy, 12 tháng 4, 2014

Gia sư kế toán cho sinh viên năm cuối

1. Hướng dẫn ôn lại các phần kiến thức căn bản

2. Ôn tập lại các phần trong tâm như tính giá thành, xác định số thuế phải nộp, tính khấu hao, xác định kết quả kinh doanh,...


3. Hướng dẫn các kinh nghiệm kiến thức thực tế sát với chương trình để chuẩn bị cho ngày thi.

TƯ VẤN GIA SƯ KẾ TOÁN: 090 333 1985 - 09 87 87 0217 CÔ MƯỢT


Like This Article ? :